Västerviks koloniträdgårdar

Följande dokument kan vi skicka till dig per e-post. Meddela bara vad du vill ha. Klicka

Klicka här för ett skicka ett e-brev. Detta gäller bara för medlemmar.


  • Protokoll från årsmötet 2018
  • Protokoll från årsmötet 2017
  • Protokoll från höstmötet 2017
  • Verksamhetsberättelse för 2016
  • Föreningens stadgar
  • Föreningens ordningsföreskrifter


Föreningens förtroendevalda 2018


Ordförande         Amanda Jönsson          072-3051141

Kassör                Linnéa Jeansson           

Sekreterare        Rullande inom styrelsen

Ledamöter          Marianne Tilly                       

                    Tobias Keller             

                          Birgitta Nilsson         

                          Britt Börjesson         

                          Gudrun Lindblad       


 Suppleanter

                        Lisa Antonsson           

                        Jan-Olov Persson       

                        Mats Pettersson         


Revisor            Mats Johansson         

Revisor            Gunilla Rosengren       

Revisorsup       Marianne Carse           


Valberedningen

                        Albina Silic                 

                        Birgitta Wallin           

                        Brittmarie Widén       Adress: Västerviks koloniträdgårdar, Folkparksvägen 44, 593 37 Västervik