Kulbacken

Västerviks koloniträdgårdar

Kulbacken


Kulbacken är föreningens äldsta område. Det anlades 1917 och har 31 lotter. Området ligger vackert i en sänka skyddat från vind. Alldeles intill ligger Gamlebyviken med bland annat fina klippbad.

 

Lotternas storlek varierar från cirka 110 kvm till 295 kvm.

 

Jordarten är i huvudsak lera.

 

På området finns en gemensam redskapsbod med uteplats under tak samt utedass.

Området ligger precis norr om Kulbacken.

 

Föreståndare: Karin Sjögren,  kulbacken@vastervikskolonitradgardar.se