Västerviks koloniträdgårdar

Skördelyckan

Skördelyckan anlades 1959 och har 53 lotter. Området ligger utmed Trollstigenoch ligger väl åtkomligt för sol från alla väderstreck.

Till Lysingsbadet är det cirka 1 km, där det finns både sandstränder och klippbad.


Lotternas storlek varierar från 75 till 270 kvm.


Jordarten är i huvudsak mylla.


På området finns samlingslokal, bedskapsbodar och utedass.


Området har 4 st ordningsmän.

Kontaktperson för Skördelyckans område är Gudrun Lindblad, 070-3438774