Inställt årsmöte.. igen.

Kära kolonister, tyvärr är vi nödgade att ställa in årsmötet igen på grund av riskerna. Motionsvaren som skulle ha presenterats på mötet finns nu på medlemsidan där du kan logga in med de uppgifter du fått i kallelsen.

Vi jobbar just nu på att kunna genomföra en poströstning angående det inställda mötets olika punkter.

Vi hoppas verkligen att den här pandemin har lagt sig fram till våren och att vi då kan hålla ett ordinarie möte 2021.

Har du synpunkter eller frågor så hör av dig till någon i styrelsen eller till info@vastervikskolonitradgardar.se