Årets utmärkelser 2019

Årets kolonist och årets odlare

Styrelsen har utsett Amanda Jönsson till årets kolonist 2019. Respektive område har även utsett årets odlare.

Bland motiveringarna står t.ex. att läsa:

För att du med ideellt engagemang lagt ner ett enormt arbete för
föreningen. Du har delat med dig av dina kunskaper och strävat efter
att föra föreningen framåt.

För att du bidrar till den sociala trivseln på området. För ditt alltid så
positiva bemötande och din stora generositet.

Ni inspirerar genom ert engagemang, er hjälpsamhet och stora
odlarglädje.

Vinnarna får diplom och presentkort på posten.