Årsmöte 2021

På grund av fortsatta risker kring Corona beslutades på styrelsemötet den 9:e februari att även årsmötet 2021 skall hållas via poströstning. Vidare beslutade styrelsen att skjuta fram årsmötet en aning, bland annat på grund av det nyligen hållna årsmötet för 2020.
Kallelse och röstningsformulär kommer per post, i mitten av mars, tillsammans med årsfakturan för 2021.

Motioner till årsmötet 2021 skall vara styrelsen tillhanda senast den 24:e mars.
Du kan skicka dem till info@vastervikskolonitradgardar.se, posta till Västerviks koloniträdgårdar, Folkparksvägen 44, 593 37 VÄSTERVIK eller lämna i brevlådan på Kristinedals koloniområde.

Styrelsens svar på motionerna kommer att publiceras på anslagstavlorna och per e-post en vecka före sista dag för poströstningsvaren.

Frågor och förslag till valberedningen hänvisas till:
Anders Sjögren, 073-310 08 31
Albina Silic, 0705647986
Eva Green, 0706509120

Inkomna motioner och andra dokument kommer kontinuerligt att läggas upp på vår medlemssida.