Inför synen

Den 5:e juni kommer styrelsen att gå runt på samtliga koloniområden för att följa upp avtalet mellan kolonisten och föreningen.
Det styrelsen kommer att titta på kan du se här nedan. Det är jättebra att du har Din lott förberedd och iordninggjord till den 5/6.
● grusgångar
● uthängande saker i gångarna
● att ingen skräpförvaring sker på lotten
● att byggnader är i gott skick
● att det pågår arbete på lotten och att någon form av odling pågår
● att det finns lottnummer tydligt markerat på lotten
● lotten ska generellt sett ge ett gott intryck när man betraktar den, den ska vara levande, inte fullt med ogräs och det ska finnas “pågående projekt

Vi ser fram emot att gå runt och titta på alla välskötta lotter och bara njuta av växtprakten.
Styrelsen för Västerviks koloniträdgårdar