Höstsyn 2021

Efter förslag från medlemmar har styrelsen beslutat att årets höstsyn inte ska utannonseras i förväg. D.v.s. att datumet då synen kommer att ske är hemligt.

Som vanligt är det som styrelsen tittar på:

  • grusgångar
  • uthängande saker i gångarna
  • att ingen skräpförvaring sker på lotten
  • att byggnader är i gott skick
  • att det finns lottnummer tydligt markerat på lotten
  • lotten ska generellt sett ge ett gott intryck och koloniträdgårdsverksamhet ska pågå.

Vi ser fram emot att gå runt och titta på alla välskötta lotter och bara njuta av växtprakten.
Hälsningar, Styrelsen för Västerviks koloniträdgårdar