Höstmöte

Du som är medlem ska nu ha fått kallelsen till höstmötet den 24:e november. Det är första medlemsmötet där vi äntligen kan träffas i samma lokal sedan Covid. Kom ihåg att anmäla att du kommer. För de som inte kan närvara så erbjuder vi poströstning även denna gång för att öka valdeltagandet. Välkommen.