Uppmaning från valberedningen

Nu är det hög tid att nominera, dig själv eller andra, till förtroendeuppdrag inför årsmötet. Valberedningen har skrivit en uppmaning till alla medlemmar angående detta. Mer om det finns på medlemsidan. Om du har förslag på kandidater eller frågor så kan du kontakta någon av valberedningens ledamöter: eva.g.hedberg@telia.com eller anders.sjogren61@gmail.com.