Välkommen till höstmöte 2021

Årets höstmöte kommer att hållas onsdagen den 24:e november kl. 18.00 i Marieborgskyrkan.

Anmälan gör här eller via sms till:
Jan-Olov Persson 070-360 93 04 eller Gudrun Folke 070-278 28 16
Vi vill veta område och lottnummer, hur många ni kommer och ev. specialkost eftersom vi bjuder på smörgås.

senast fredag den 19:e november ska anmälan vara inne.