Medlemssida

Västerviks koloniträdgårdar

Välkomna till medlemssidan!


Här kommer ni att hitta information som är riktat endast till er medlemmar.


Årsmötesprotokoll från det senaste årsmötet kommer att finnas tillgängligt så fort det är justerat och godkänt, tidigast 3 veckor efter mötet.


Motioner med förslag och yttranden kommer att läggas upp en vecka innan aktuellt möte, i enlighet med stadgarna.


Kallelse till nästa möte kommer att läggas upp ca 4 veckor innan mötet.


-----------------------------------

Årsmöte 2020 OBS! Datum flyttat till 23 april 2020.

Motioner kan alltså lämnas in till och med den 15 april 2020.

kallelse och dagordning årsmöte 23 april 2020

brev om ändrat datum för årsmötet

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Motion 4

Motion 5

Motion 6

Resultatrapport 20190101-20191231

Balansrapport 20190101-20191231

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

-----------------------------------

Höstmöte 2019

Kallelse höstmöte 

Dagordning höstmöte 2019

Protokoll från höstmöte 2019

-----------------------------------

Årsmöte 2019

Kallelse årsmöte 28 mars 2019

Verksamhetsberättelse för året 2018

Motion 1

Motion 2

Motion 3

Resultatrapport 20180101-20181231

Balansrapport 20180101-20181231

-----------------------------------

Senaste protokollen

Protokoll från årsmöte 28 mars 2019

Protokoll från årsmöte 22 mars 2018

Protokoll från höstmöte 28 november 2018

-----------------------------------

Stadgar

Kommer snart

-----------------------------------

Har du frågor kring innehållet på denna sida, är du välkommen att skicka ett mail till info@vastervikskolonitradgardar.se eller ta kontakt med någon i styrelsen.