Årsmöte

Den 30:e mars höll vi årsmöte i Västerviks koloniträdgårdar. Läs allt om det på medlemsidan

Där finner du handlingar och underlag till årsmötet, en inkommen motion och styrelsens svar på den finns även där.