Kulbacken

Kulbacken är föreningens äldsta område. Det anlades 1917 och har 33 lotter.

Området ligger vackert i en sänka skyddat från vind. Alldeles intill ligger Gamlebyviken med bland annat fina klippbad.

Lotternas storlek varierar från cirka 100 kvm till 300 kvm.

Jordarten är i huvudsak lera.

På området finns en gemensam redskapsbod med uteplats under tak samt utedass.

Området ligger precis norr om Kulbacken.

Föreståndare och kontaktperson: Ingvor Argus,  kulbacken@koloniviken.se