Historia

Skördeåret 1916 i Sverige kan sammanfattas med ett enda ord – katastrof. Och utanför stod världen i brand när världskriget 1917 gick in på sitt tredje år. Samma år genomfördes det stora hungerupproret i Västervik, en händelse som gav genklang i andra delar av landet.

Demonstration utanför Brödbyrån på Båtsmansgatan 1917.

1916 annonserades i Västerviks-Posten den 11 november med kallelse till möte den 14 november om eventuellt bildande av en koloniträdgårdsförening. Förslaget kom från redaktör Otto Sleman på Västerviksposten. Omkring 25 personer kom till mötet. Av de närvarande tecknade sig 24 personer för medlemskap i den tilltänkta koloniträdgårdsföreningen. Då antalet lotter på det tilltänkta området ursprungligen endast var 23 så fanns alltså redan ett behov av flera områden innan det första hade tagits i bruk. En interimsstyrelse utsågs.

Kallelse i Västerviks-Posten 11 november 1916

Västerviks koloniträdgårdar (då. Västerviks koloniförening) började med 27 lotter på Kulbacken men växte snabbt med nya odlingar längs infarten och på söder. En del blev kortvariga. De lades ner när det behövdes mark till bostäder och industrier. Kulbacken är det äldsta området och det anlades 1917.

Kulbacken 1934
Kulbacken 2022

1917 Den 27 mars hölls den första årsstämman. 18 personer deltog. Stadgar antogs och en styrelse utsågs. Ordförande blev postiljonen J.A. Ekman. I maj var koloniområdet vid Kulbacken iordningställt. Genom lottning fördelades 27 lotter. Redan på hösten ansökte föreningen hos kommunen om att få disponera ytterligare mark för ett andra koloniområde.


1918 Vid årsmötet den 21 mars tackade föreningen ja till ett erbjudande om att få disponera det så kallade Maechelska i närheten av nuvarande Coop. I april var det iordningställt och genom lottning fördelades 27 lotter.

Ossian Ericsson med sonen Helge på Maechelska 1921. Ossian tjänstgjorde bland annat som sekreterare under flera år i föreningen. Helges barn är fortfarande kolonister på ett av våra områden, 102 år efter att bilden ovan togs.

Områden som kommit och gått och de som har bestått


1917- Kulbacken, 27 lotter
1918-1936 Maechelska 27 lotter,
1920-1955 Övre Maechelska, 16 lotter
1921-1963 Detterströmska 16 lotter
1936-1985 Lärkebo, 23 lotter. Som ersättning för Nedre Maechelska
1941- Ingaborg, 14 lotter
1943-1963 Johannesberg, 29 lotter
1944-1963 Johannesberg B, 28 lotter
1953- Ludvigsdal, 31 lotter
1958- Ludvigsdal 2 (Nuvarande Skördelyckan) 2002 minskades området från 126 till 54 lotter.
1985- Kristinedal, kolonister från Lärkebo fick flytta hit. Kommunen byggde även ett föreningshus åt föreningen här.

1981 Den mångårige kolonisten Baltzar Aronsson donerade 5.000 kronor till ett årligt pris, ”Årets kolonist”. Det första delades ut 1982.

Baserat på en text av kolonisten Bosse Sandebäck