Kristinedal

Kristinedal är vårt yngsta område. Det anlades 1985-1986 och har 48 lotter.

Området ligger vackert i en lätt sluttning mot söder utmed Folkparksvägen. En del av stugorna har el indraget.

Lotternas storlek varierar från 100 kvm till 400 kvm.

Jordarten varierar från sand till mylla.

På området finns en biodling.

På området finns föreningens lokal med samlingslokal och pentry. Här har föreningen sina sammanträden. På området finns redskapsbod, förrådsbyggnad och förbränningstoalett.

Området ligger på Folkparksvägen 44.

Områdesansvariga kan nås på: kristinedal@koloniviken.se