Våra områden

Vi finns på 4 platser i Västerviks tätort. På dessa 4 områden finns 149 kolonilotter fördelade med storlekar på allt från ca 70-500 m2.