Protokollet från höstmötet

Photo by Romain Dancre on Unsplash

Med försiktighet, avstånd och god handhygien fick vi äntligen träffas igen på riktigt. 47 personer närvarade på mötet som hölls i Marieborgskyrkans lokaler.
Bland annat fastställdes förslaget till nya stadgar, regler och arrendeavtal. Det betyder att alla medlemmar kommer att få skriva nya avtal med föreningen under kommande säsong. Hela protokollet från höstmötet finns på medlemsidan.