Midsommarfika på Kristinedal

På midsommarafton träffades kolonister för att fira midsommar, binda en fin midsommarkrans och fika tillsammans.