Författare: dk

Trädgårdsloppis & kolonicafé

En helg under försommaren 2022 kunde man besöka vår trädgårdsloppis på Kristinedals koloniområde. Kom och lär känna kolonister, titta på ett koloniområde, fika och handla på vår loppis.

Trädgårdsdag på Järnet

Kolonister och andra odlingsintresserade var på plats och tog del av Studiefrämjandets Trädgårdsdag på järnet. Vi bytte plantor och fröer med varandra, byggde fågelholkar och insektshotell och lyssnade till intressanta föreläsningar.

Fröbytardag med studiefrämjandet

Studiefrämjandet anordnade tillsammans med Västerviks koloniträdgårdar En dag i mars 2022På Järnet, Repslagaregatan 5, SE-593 31 Västervik, Sverige Det var en hel dag med fröbyte, föreläsningar om permakultur och trädbeskärning och lär dig göra...

Fröbyte, fika och förkultivering

Lördagen den 12:e februari klockan 13.00 träffas vi (max 10 kolonister) på Kristinedal för att byta fröer, fika och tipsa varandra om förkultivering m.m. inför säsongen. Eftersom vi bara kan vara 10 personer per...

Protokollet från höstmötet

Med försiktighet, avstånd och god handhygien fick vi äntligen träffas igen på riktigt. 47 personer närvarade på mötet som hölls i Marieborgskyrkans lokaler.Bland annat fastställdes förslaget till nya stadgar, regler och arrendeavtal. Det betyder...

Höstmöte

Du som är medlem ska nu ha fått kallelsen till höstmötet den 24:e november. Det är första medlemsmötet där vi äntligen kan träffas i samma lokal sedan Covid. Kom ihåg att anmäla att du...

Höstsyn 2021

Efter förslag från medlemmar har styrelsen beslutat att årets höstsyn inte ska utannonseras i förväg. D.v.s. att datumet då synen kommer att ske är hemligt. Som vanligt är det som styrelsen tittar på: grusgångar...

Skördemarknad på Gränsö

En fin helg i september 2021 fanns vi på plats på Gränsö Garden Party. Vi sålde då saft, sylt, grönsaker och sticklingar till de många besökarna. Många kolonister hade ställt upp med sin tid...

Öppet styrelsemöte den 8:e juni

Vi i styrelsen tycker mycket om att prata med medlemmarna. Och vi vill gärna höra just dina idéer, åsikter och visioner om föreningens framtid. Därför kommer vi under juni-september hålla öppna styrelsemöten ute på...

Inför synen

Den 5:e juni kommer styrelsen att gå runt på samtliga koloniområden för att följa upp avtalet mellan kolonisten och föreningen.Det styrelsen kommer att titta på kan du se här nedan. Det är jättebra att...